Search form

Lukɨ 3:1

Ja̰ ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ

(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Ja̰ 1.19-28)

1Dɔ kagɨ loe tɨ kɨn, nje ko̰ɓe kɨ bo Səjar, kɨ ɓari-e nə Tɨbər o̰ ɓe ɓal dɔgɨ gɨde e mi. Nɨngə Po̰sɨ Pɨlatɨ ə e nje ko̰ɓe dɔnangɨ tɨ kɨ Juda, Erodɨ e ngar dɔnangɨ tɨ kɨ Galile, Pɨlɨpɨ kɨ ngon ko̰ Erodɨ e ngar dɔnangɨ tɨ kɨ Iture kɨ dɔnangɨ kɨ Tɨrakonɨtɨdɨ, nɨngə Lɨsanɨyasɨ e ngar dɔnangɨ tɨ kɨ Abɨlən tɔ.