Search form

Lukɨ 3:14

14Asɨgar je ka dəji əi nə: «NGa je, e ri ə kadɨ jɨ ra ə?» Ja̰ əl-de ə nə: «Ɨndəi tɔgɨ dɔ dəw tɨ ɨtaai la lie al, ta, ɨtəti ta ngom ɨndəi dɔe tɨ al tɔ. Ai dɔ la nay tɨ ləsi wa kɨn par.»