Search form

Lukɨ 3:33

33Naso̰ e ngon lə Amɨnadabɨ, Amɨnadabɨ e ngon lə Adɨmɨn, Adɨmɨn e ngon lə Arni, Arni e ngon lə Əsɨrom, Əsɨrom e ngon lə Pərəsɨ, Pərəsɨ e ngon lə Juda,