Search form

Lukɨ 3:37

37Ləməkɨ e ngon lə Matusaləm, Matusaləm e ngon lə Ənɔkɨ, Ənɔkɨ e ngon lə Yərədɨ, Yərədɨ e ngon lə Malələl, Malələl e ngon lə Kaynam,