Search form

Lukɨ 3:5

5Uti bole ɓe je adɨ asɨ naa,

Ɨkəsi dɔ mbal je kɨ dɔ gadi je adɨ asi ta nangɨ bərəre;

Ɨrai rəbɨ je kɨ rugɨ gondi gondi adɨ a njururu;

Ɨrai rəbɨ kɔkɨrɔ je adɨ osɨ naa tɨ lay.