Search form

Lukɨ 4:27

27NJé banjɨ je ka əi ngay Isɨrayəl tɨ dɔ kagɨ lo tɨ lə Elɨje tɔ, nə e kɨ kare kɨ kadɨ Luwə ɔr banjɨ rɔe tɨ goto. E Nama kɨ Sɨri tɨ yo ə Luwə ɔr banjɨ rɔe tɨ .»