Search form

Lukɨ 4:29

29Lo kɨn tɨ, ḭ taai tuwəi Jəju me ɓe-bo tɨ kɔ, nɨngə awi sie jam dɔ mbal tɨ kɨ ɨndəi ɓe-bo tɨ. Awi sie tɨ mba kadɨ n-suri-e n-ləi-e n-tɔli-e kɔ.