Search form

Lukɨ 4:42

Jəju ɨlə mbḛ Poy ta kɨ Majɨ me kəy kaw-naa je tɨ

(Mk 1.35-39)

42Lokɨ lo ti, Jəju tḛḛ me ɓe-bo tɨ aw dɨlə lo tɨ. Kosɨ dɨje ngay sangi-e, awi ɨngəi-e. Lokɨ ɨngəi-e, ndɨgi kadɨ n-uwəi-e nangɨ rɔde tɨ kadɨ tə aw lo al.