Search form

Lukɨ 5:17

Jəju nga dəw kɨ nje rɔ koy njururu

(Mt 9.1-8; Mk 2.1-12)

17NDɔ kare Jəju ɨsɨ ndo nḛ dɨje nɨngə, Parɨsɨ je kɨ nje ndo ndu kun je ɨsi dan dɨje tɨ no̰o̰ tɔ. Dɨje ḭḭ kɨ ngan ɓe je pətɨ kɨ dɔnangɨ Galile tɨ, kɨ dɔnangɨ Jude, kɨ ɓe-bo Jorijaləm. Ɓaɓe ɔjɨ tɔgɨne me kajɨ njé mo̰y je tɨ.