Search form

Lukɨ 5:18

18Lo kɨn tɨ, dɨje madɨ oti dəw kare kɨ rɔe oy njururu, me nḛ kotɨ njé mo̰y je tɨ, rəi sie rɔ Jəju tɨ. Sangi rəbɨ kadɨ n-awi sie kəy n-ɨləi-e no̰ Jəju tɨ.