Search form

Lukɨ 5:3

3Jəju al me to tɨ kɨ kare kɨ e ya̰ Sɨmo̰, nɨngə əl Sɨmo̰ ade ɨyə̰ ngangɨ ba ə aw kɨ dana ndə̰y. Go tɨ, Jəju ɨsɨ nangɨ me to tɨ ndo nḛ kosɨ dɨje.