Search form

Lukɨ 5:7

7Lo kɨn tɨ, dəji madɨde je kɨ əi me to tɨ kɨ nungɨ kadɨ rəi rai səde. Madɨde je rəi, adɨ ɔyi kanjɨ ka kɨn rosɨ to je kɨ joo. Kanjɨ rosɨ to je adɨ to je awi tə ndui man.