Search form

Lukɨ 5:9

9Sɨmo̰ kɨ made je kɨ əi sie, ɓəl rade ɔjɨ go kanjɨ kɨ ɔyi me bandɨ tɨ to ɓəl ngay.