Search form

Lukɨ 6:20

Majɨ-kur kɨ kəm-to-ndoo

(Mt 5.1-12)

20Jəju un kəmne oo-n njé ndo je ləne nɨngə əl-de ə nə:

Səi njé ndoo je, səi njé majɨ-kur, tadɔ ko̰ɓe lə Luwə e ya̰si.