Search form

Lukɨ 6:23

23NDɔ kɨ nḛ je kɨn tḛḛ dɔsi tɨ ə, majɨ kadɨ ɨrai rɔnəl, ɨtḭḭ bal, tadɔ nḛ kɨgə go jisi e ngay dɔra̰ tɨ. Təkɨ rɔjetɨ, e be ə kade je adii ko̰ njé kəl ta je kɨ ta Luwə tɨ, kəte.