Search form

Lukɨ 6:33

33Kɨn ə ɨrai majɨ kɨ nje kɨ rai səsi majɨ par nɨngə, oyo ri ə kadɨ dəw ra səsi ə? Dəw a ra səsi oyo al, tadɔ njé ra majal je ka rai təkɨ ɨrai kɨn be tɔ.