Search form

Lukɨ 6:36

Ɨgangi ta dɔ dɨje tɨ al

36Majɨ kadɨ səi njé ra majɨ kɨ ngay təkɨ Bawsi Luwə e-n nje ra majɨ kɨ ngay kɨn be tɔ.