Search form

Lukɨ 6:4

4Dabɨdɨ ur me kəy kɨ tɨ lə Luwə, un mapa kɨ dɨje adi Luwə kadɨ-kare tɨ uso , nɨngə təl-n adɨ dɨje kɨ goe tɨ usoi tɔ. Usoi mapa kɨ e nḛ kɨ sɔbɨ kadɨ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je par ə usoi .»