Search form

Lukɨ 7:11

Jəju adɨ ngon basa kɨ Nayɨm tɨ tɔsɨ ndəl

11Jəju ɔtɨ no̰o̰ aw ɓe-bo tɨ kɨ tɔe nə Nayɨm. NJé ndo je lie kɨ kosɨ dɨje ngay uni goe awi sie.