Search form

Lukɨ 7:16

16Dɨje pətɨ, nḛ je kɨn ətɨ-de ɓəl, adɨ uləi tɔjɨ dɔ Luwə tɨ əi nə: «NJe kəl ta kɨ ta Luwə tɨ kare kɨ bo tḛḛ danje tɨ ne: Luwə re ra kɨ dɨje ləne.»