Search form

Lukɨ 8:12

12E kɨ tosɨ ngangɨ rəbɨ tɨ, e dɨje madɨ kɨ oi ta lə Luwə, nɨngə su re ɔr ta kɨ oi ka kɨn mede tɨ kɔ, nə tə pa nḛ ta ḭḭ adi mede Jəju kadɨ ḭḭ ɨngəi kajɨ.