Search form

Lukɨ 8:13

13Ka̰ ko kɨ tosɨ dɔnangɨ njəkɨrə tɨ, əi dɨje kɨ oi ta lə Luwə ɓa, taai kɨ rɔnəl, nə lo kadɨ ta kɨn ɨlə ngɨrəne mede tɨ nga̰ goto. Adi mede ngon kagɨ lo kɨ ndə̰y be par, nə lokɨ ko̰ je tḛḛ dɔde tɨ ɓa, ɨyə̰i go kadɨ-me ləde kɔ.