Search form

Lukɨ 8:15

15Nɨngə ka̰ ko kɨ tosɨ dɔnangɨ tɨ kɨ majɨ, əi dɨje kɨ oi ta lə Luwə kɨ nga̰mede kɨ majɨ, nga̰me kɨ rɔjetɨ, nɨngə ngəmi mede tɨ, uwəi tɔgɨde ba, adi kandɨ kɨlə ləde tḛḛ.»