Search form

Lukɨ 8:22

Jəju ndangɨ nəl adɨ a lo ka tɨ

(Mt 8.18,23-27; Mk 4.35-41)

22NDɔ kare, Jəju al me to tɨ əi kɨ njé ndo je ləne, nɨngə əl-de ə nə: «Adɨ jɨ gangi ba j-awi dame tɨ kɨ kare.» Ɓa awi.