Search form

Lukɨ 8:27

27Lokɨ Jəju ḭ me to tɨ ur kɨ nangɨ nɨngə, dɨngəm kare kɨ me ɓe tɨ kɨ Gərasa, ḭ no̰o̰ re kɨ rɔ Jəju tɨ. E dɨngəm kɨ ndɨl je kɨ majal rai-e. Asɨ dɔ kagɨ lo ngay, dɨngəm kɨn ɨlə kɨbɨ rɔne tɨ al nɨm, ɨsɨ ɓe me kəy tɨ al nɨm. Lo kɨse e dɔ ɓadɨ je tɨ par.