Search form

Lukɨ 8:33

33NDɨl je kɨ majal tḛḛi me dɨngəm tɨ, awi uri me kɔsongɨ je tɨ ka kɨn. Nɨngə yə, kɔsongɨ je ɓɨngəi-naa kadɨ mbal tɨ taa, tosi me ba tɨ, a̰yḭ-naa man oyi.