Search form

Lukɨ 8:35

35Dɨje tḛḛi awi kadɨ n-ooi nḛ kɨ ra nḛ kɨn. Be ə, lokɨ rəi tḛḛi rɔ Jəju tɨ nɨngə, oi dɨngəm kɨ ndɨl je kɨ majal tḛḛi me tɨ ka kɨn, ɨsɨ nja Jəju tɨ. OOi-e kadɨ ɨsɨ kɨ kɨbɨ rɔne tɨ, kɨ angal kɨ majɨ, adɨ ra-de ɓəl.