Search form

Lukɨ 8:43

43Dan kosɨ dɨje tɨ kɨn, dəne kare kɨ mo̰y məsɨ ade ko̰ ɓal dɔgɨ gɨde joo e no̰o̰. Dəne kɨn tujɨ nḛ kɨngə ləne kɔ pətɨ ji njé ra dɨje mo̰y tɨ, nə dəw kɨ kadɨ ade rɔ nga goto.