Search form

Lukɨ 8:45

45Loe tɨ no̰o̰ Jəju dəjɨ ə nə: «Na̰ ə ɔdɨ-m ə?» Nɨngə dɨje pətɨ naji tɨ əi nə n-ɔdi-e al. NGa ə Pɨyər əl-e ə nə: «Ɓaɓe, e dɨje kɨ rɔsi gɨdi, mborəi-ni kɨ yo je kɨ ne je kɨn ə ɔdi-ni.»