Search form

Lukɨ 8:5

5«NJe ndɔr kare aw kadɨ dɨbɨ nḛ, nɨngə dɔ kagɨ lo kɨ a ɨlə ko nḛ, ka̰ ko je madɨ tosi ngangɨ rəbɨ tɨ, adɨ dɨje njɨyəi dɔ tɨ, yəl je rəi o̰i makɨ.