Search form

Lukɨ 8:51

51Lokɨ rəi tḛḛi me kəy tɨ, Jəju ɨyə̰ ta rəbɨ adɨ dəw ur kəy go ngon tɨ al. Adɨ Pɨyər nɨm, Ja̰ nɨm, Jakɨ nɨm, baw ngon əi kɨ ko̰ ngon nɨm tɔ par ə uri sie kəy go ngon tɨ.