Search form

Lukɨ 8:6

6Ka̰ ko je madɨ tosɨ dɔnangɨ njəkɨrə tɨ, adɨ lokɨ mbie je əi nə n-tḛḛ ɓa, təli tuti kurɨm, mbata lo kɨ sɔl kɨ kadɨ uləi ngɨrəde tɨ goto.