Search form

Lukɨ 8:8

8Nə ka̰ ko je madɨ, tosi dɔnangɨ tɨ kɨ majɨ, adɨ tɔgi, kandɨde tḛḛ. Dɔe kare andɨ asɨ ɓu, ɓu.» NGa nɨngə, Jəju tɔl dɔ ta ləne kɨn ə nə: «Dəw aw kɨ mbine mba koo-n dɔ ta ɓa, kadɨ oo dɔ ta kɨn majɨ!»