Search form

Lukɨ 9:41

41Lo kɨn tɨ, Jəju un ta əl ə nə: «Səi dɨje kɨ dɔ kagɨ lo tɨ kɨ ɓone kɨ səi njé me nga̰ je, səi njé ra nḛ kɨ majal, kadɨ tə m-ɨsɨ səsi dɔ kagɨ lo ban ɓəy taa ə? Kadɨ m-a m-ɔsɨ gɨnsi dɔ kagɨ lo ban ɓəy taa ə? Ɨre kɨ ngoni rɔm tɨ ne.»