Search form

Lukɨ 9:7

Ta ndɔjɨ Erodɨ dɔ Jəju tɨ

(Mt 14.1-2; Mk 6.14-16)

7Lokɨ Erodɨ kɨ e nje ko̰ɓe dɔnangɨ tɨ kɨ Galile, oo poy nḛ je kɨ ɨsɨ rai nḛ kɨn ɓa, ta ndɔje dɔ Jəju tɨ, tadɔ dɨje madɨ əli əi nə: «E Ja̰ Batɨsɨ ə ḭ taa dan njé koy je tɨ.»