Search form

Markɨ 1:34

34Jəju adɨ rɔ nga, njé mo̰y je kɨ dangɨ dangɨ, ta tuwə ndɨl je kɨ majal dɔde tɨ kɔ tɔ. Nɨngə, adɨ ta rəbɨ, ndɨl je kɨ majal kadɨ əli ta al, tadɔ gəri-e ɓətɨ.