Search form

Markɨ 1:42

42Ta naa tɨ no̰o̰ banjɨ lie ur, adɨ rɔe nga.