Search form

Markɨ 10:34

34A kogi dɔm tɨ je, a tɨbi man tade dɔm tɨ je, a tɨndəi mi kɨ ndəy kabɨlay je, taa a tɔli-mi tɔ. Nə ndɔ kɨ ko̰ mɨtə lə ndɔ koym ɓa, m-a m-tḛḛ lo koy tɨ.»