Search form

Markɨ 11:11

11Jəju ur Jorijaləm tɨ, aw me kəy tɨ lə Luwə. Lokɨ ɨndə kəmne oo nḛ je pətɨ kɨ gə gɨde nɨngə, əi kɨ njé ndo je ləne kɨ dɔgɨ gɨde e joo tḛḛi awi Bətani tɨ, tadɔ lo sɔl ngata.