Search form

Markɨ 11:15

Jəju tuwə njé ra gatɨ je me kəy tɨ lə Luwə

(Mt 21.10-17; Lk 19.45-48; Ja̰ 2.13-16)

15Lokɨ rəi tḛḛi Jorijaləm, Jəju aw ur natɨ kəy tɨ lə Luwə, nɨngə ɨlə rɔne tuwə njé labɨ nḛ je kɨ njé ndogɨ nḛ je natɨ kəy tɨ lə Luwə kɔ. Jəju sur tabɨlə je lə njé mbəl la je tɨlə, naa tɨ kɨ nḛ kɨsɨ lə njé gatɨ də dum je.