Search form

Markɨ 11:18

18Lokɨ kɨ njé kun dɔ njé kɨjə nḛ məsɨ kadɨ-kare je kɨ njé ndo ndu kun je oi ta je kɨn nɨngə, sangi rəbɨ kadɨ n-tɔli Jəju, nə ɓəli tadɔ kosɨ je ndɨgi nḛ ndo lie ngay.