Search form

Markɨ 11:3

3A re dəw madɨ dəjɨ səsi ə nə: “MBa ri ə a rai nḛ be,” wa ə, əli-e əi nə: “Ɓaɓe ə ge-e, ə a təl ɨlə sie ɓasɨne ba.”»