Search form

Markɨ 12:37

37Dabɨdɨ ə wa kɨ dɔne ɓar-e Ɓane, nga kɨ go rəbɨ kɨ ban taa Kɨrɨsɨ e-n ngo ka Dabɨdɨ ə?» Kosɨ dɨje ngay oi ta lə Jəju kɨ rɔnəl.