Search form

Markɨ 12:41

Kadɨ kare lə nje ngaw koy kɨ nje ndoo

(Lk 21.1-4)

41Jəju ɨsɨ sɔbɨ no̰ lo kɨlə kadɨ-kare, ɨsɨ ɨsɨ oo kɨlə kɨ dɨje ɨsɨ ləi kadɨ-kare. NJé nḛ kɨngə je ngay adi la ngay ngay.