Search form

Markɨ 13:32

Luwə kɨ karne ba ə gər ndɔ kɨ dɔbəy tɨ (Mt 24.42; 25.13-15; Lk 12.36-38; 19.12-13)

32Dəw kare kɨ gər ndɔ ə se dɔ kadɨ kɨ nḛ je kɨn a rai nḛ tɨ goto. Malayka je kɨ dɔra̰ tɨ al nɨm, mi NGon lə Luwə ə wa al nɨm. Dəw ɓa, e Bawje Luwə ba par ə gər.