Search form

Markɨ 14:56

56Dɨje ngay təti ta je kɨ ngom dɔe tɨ, nə ta kɨ tətɨ je ləde aw go naa tɨ al.