Search form

Markɨ 15:14

14Pɨlatɨ dəjɨ-de ə nə: «E ri kɨ majal ə ra ə?» Nɨngə uni ndude kɨ taa ngay ɓəy, əli əi nə: «Ɨɓe kagɨ-dəsɨ tɨ!»