Search form

Markɨ 15:16

Asɨgar je ɨbəi Jəju kogii

(Mt 27.27-31; Ja̰ 19.2-3)

16Asɨgar je ɔri Jəju awi sie dana, lo tɨ kɨ ɓari-e pɨrətuwar, me lo tɨ kɨ boy kɨ Pɨlatɨ ɨsɨ tɨ wa kɨn no̰o̰, nɨngə ɓari ndəgɨ asɨgar je pətɨ adi-de rəi.