Search form

Markɨ 15:20

20Lokɨ ɨbəi-e kogii asɨ-de nɨngə, ɔri kɨbɨ kɨ kər pɨr pɨr ka kɨn rɔe tɨ kɔ, ə təli ɨləi kɨbɨ je lie wa rɔe tɨ gogɨ, ɓa tḛḛi sie taga kadɨ awi ɓəi-e kagɨ-dəsɨ tɨ.