Search form

Markɨ 15:6

Gangi ta koy dɔ Jəju tɨ

(Mt 27.15-26; Lk 23.13-25; Ja̰ 18.39—19.16)

6Dɔ ɓal je pətɨ, lo ra nay Pakɨ tɨ, Pɨlatɨ ɔr dangay kare ɨle taa, adɨ e dəw kɨ kosɨ je dəji-e kadɨ ɔr-e dangay tɨ adɨ-de.